Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 228 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0438512425; 0438519659
Fax 0438512778
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)