Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Trồng trọn và Bảo vệ thực vật Tây Ninh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 292-Quốc lộ 22B, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại 02763822253
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)