Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn Đăk Glei
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị Trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
Điện thoại 02606275999
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)