Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QLDA ĐTXD HUYỆN TÂN CHÂU
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU DỤ, KHU PHỐ 3, THỊ TRẤN TÂN CHÂU, HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH
Điện thoại 0663731232
Fax 0663731232
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)