Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Tam Giang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Tam Giang - Huyện Krông Năng - Tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại 0908774044
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)