Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CÀ MAU
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 93 Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại (0780)3820648 3831332
Fax (0780)3830773
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)