Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Giang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tầng 10, Khối Đảng đoàn thể, trụ sở liên cơ quan tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02043555328
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)