Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam_Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 79A, Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại 02838297266
Fax 02838295342
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)