Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư mở rộng và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 28 đường Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 02437548165
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)