Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA dự phòng và kiểm soát đái tháo đường thai kỳ góp phần phòng, chống các bệnh mạn tính không lây nhiễm tại Việt Nam
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 138A Giảng Võ Quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại 02462732008
Fax 02462732008
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)