Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Điện thoại 0915841686
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)