Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu HẠT KIỂM LÂM VQG PHONG NHA KẺ BÀNG
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BÌnh
Điện thoại 02323677021
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)