Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Ánh Dương
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 85 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 0912101227
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)