Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nội vụ huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại (0234)3876117
Fax (0234)3875485
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)