Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tổ 7 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại 02153838286
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)