Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Hải Phòng
Điện thoại 0313842614
Fax 0313842021
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)