Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 02393604368
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)