Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã IaKriêng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Làng Ấp - xã IaKriêng - Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0984029556
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)