Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở GDVDT tỉnh Bắc Kan
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ tổ 4 Nguyễn Thị Minh Khai - Bắc Kan
Điện thoại 0281756483
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)