Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Giao thông Bắc Giang 2
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tầng 5, tòa nhà VITHACO, đường Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02403822005
Fax 02403822006
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)