Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Kế hoạch Tài chính Bộ Tài chính
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại 02422202828
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)