Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM KINH DOANH - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 12/1 NGUYỄN THỊ MINH KHAI - PHƯỜNG ĐA KAO - QUẬN 1 - TP.HCM
Điện thoại (08) 35282143
Fax (08) 35282257
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)