Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND Phường Đông Thọ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 567 Đường Bà Triệu, Phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 02373852257
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)