Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 18 Liền kề 15, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 02433711666
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)