Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 5 - 7 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại 02433824207
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)