Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại 0437957301
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)