Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bắc Giang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 51, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02403542688
Fax 02403542688
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)