Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại 0573843047
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)