Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban ĐTVXD giao thông Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 10 Phan Bội Châu - Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543784765
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)