Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Vĩnh Linh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khóm Thành công thị trấn Hồ Xá huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị
Điện thoại (053)3820536
Fax (053)3820536
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)