Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng
Điện thoại (04) 38680854
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)