Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 98 Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Đống Đa - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh phúc
Điện thoại 02113862518
Fax 02113861721
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)