Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm tư vấn và ứng dụng GTVT
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 33 Đào Trí , phường Phú Mỹ, quận 7 , Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0837852695
Fax 0837852695
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)