Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại (0211)3840607
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)