Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần cao su Lai Châu II
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Bản Chiềng Chăn 4 - Xã Chăn Nưa - Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu
Điện thoại 02133912128
Fax 02133912128
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)