Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Kỹ thuật/Quân đoàn 3
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 273 đường Lê Duẩn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại 069729713
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)