Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Vụ Tài chính Kế toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 25 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại 0438265977
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)