Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN MIỀN NAM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 16 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (028)38238940
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)