Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÓA CHẤT 13
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Tổ 22, phường Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại 02073878103
Fax 02073878102
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)