Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 0793860316
Fax 0793860790
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)