Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Tư lệnh 86 /Bộ Quốc phòng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 4, Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 069694238
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)