Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BỆNH VIỆN ĐA KHOA TAM DƯƠNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Hợp Hòa - Tam Dương - Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113611866
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)