Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Quảng Nam
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng Vật tư - Điện lực Quảng Nam, số 05 Trần Hưng Đạo,TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 05102220306
Fax 05103852956
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)