Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuật, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại 0663765525
Fax 0663876952
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)