Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án các CTXD thành phố Sóc Trăng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 679 Quốc lộ 1A phường 2 thành phố Sóc Trăng
Điện thoại 0793610391
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)