Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN THẠNH 2, HUYỆN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ấp Bình Du B, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 0793848350
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)