Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Nguyễn Trãi
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5
Điện thoại 02839235926
Fax 02838382182
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)