Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TỔNG HỢP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SƠN TRÀ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Yết Kiêu - Phường Thọ Quang - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng - Việt Nam
Điện thoại 05113899308
Fax 05113899307
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)