Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tầng 8 tòa nhà CT Plaza, số 60A Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình , Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0862971767
Fax 0862971770
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)