Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 422 Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 0793822354
Fax 0793823905
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)